Conform Ordinului Nr. 101/2016 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti în Uniunea Europeana PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 5 februarie 2016, daca sunteti o persoana fizica cu domiciliul de resedinta in afara Comunitatii Europene, aveti posibilitatea de a recupera valoarea TVA inclusa in toate produsele achizitionate de pe teritoriul Comunitatii Europene, daca indepliniti urmatoarele conditii:

Conditii privind restituirea TVA-ului, cumparatorilor ce nu au domiciliul in Comunitatea Europeana

 • cumparatorul trebuie sa fie persoana fizica, nu firma
 • trebuie sa aibe domiciliul stabil scris pe pasaport, carte de identitate, in afara CE
 • bunurile sunt transportate in bagajul personal al calatorilor care nu sunt stabiliti in CE
 • bunurile sunt transportate in afara CE inainte de sfarsitul celei de-a treia luni care urmeaza lunii in care a avut loc livrarea
 • valoarea totala a livrarii, plus taxa pe valoarea adaugata, este mai mare decat echivalentul in lei a 175 euro
 • cumparatorul strain poate solicita restituirea TVA aferente mai multor facturi, daca suma bunurilor/seviciilor din fiecare factura este superioara plafonului de 175 euro( inclusiv TVA)
 • dovada exportului se va face prin factura purtand viza biroului vamal de iesire din CE si a documentului de restituire a TVA( vezi formular tipizat)
 • cumparatorul va prezenta biroului vamal, la iesirea din comunitate: bunurile cumparate, care fac obiectul facturii fiscale, dovada platii lor, si a documentului de restituire a TVA.

Biroul vamal verifica concordanta dintre: bunuri, factura fiscala, documentul de restituire, incadrarea in termenul de iesire din spatiul CE. Datele din pasaport sau act de identitate, trebuie sa corespunda cu cele de pe factura fiscala si documentul de restituire a TVA.

Daca aceste date nu corespund, certificarea iesirii bunurilor din CE, poate fi refuzata de organele vamale.

Mai poate fi refuzata certificarea iesirii bunurilor din CE, daca bunurile nu sunt prezentate sau nu corespund cu cele din factura.

Magazinul are obligatia:

 • sa emita factura fiscala
 • sa emita si sa completeze in doua exemplare formularul ” Document de restituire TVA, cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana- anexa 1

Factura fiscala cu Originalul documentului vor fi inmanate cumparatorului, al doilea exemplar va ramane la magazin

Restituirea TVA-ului:

 • restituirea se face in baza Documentului de restituire a TVA, in original, vizat de de biroul vamal de iesire din spatiul CE, si a unei copii de pe factura vizata de acelasi birou vamal.
 • TVA-ul se restituie integral, fara a retine comision.
 • Restituirea se poate face atat catre cumparatorul nestabilit in CE, cat si catre orice alta persoana imputernicita in scris de catre acesta, care prezinta documentele de mai sus
 • restituirea TVA se poate face si prin transfer bancar, intr-un cont indicat de cumparator. Comisioanele sau taxele postale se vor suporta de catre cumparator

Program de lucru:
9:00 - 16:00 in zilele de lucru

Comenzi:
(+4) 0751 128 255

Addresa: 410491 Oradea, str. Nucetului nr.16. bloc C1 ap. 26

Share This